Strom života

    Naša MŠ sa zapojila do programov Stromu života v septembri 2017.
    Čo je Strom života?  
    Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia,
    nezávislá na politických subjektoch, registrovaná ako občianske združenie. 
    Má za sebou viac ako 35-ročnú históriu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. 
    Ponúka programy environmentálnej výchovy, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, 
    komunikačných a prezentačných zručností ako aj projektové riadenie
   Škôlkári sú zaradení do skupiny STROMÁČIKOVIA.  
   Počas roka sme sa zapojili do prírodovedných aktivít STROMÁČIKOV  
   vyhlásených organizáciou. V niektorých sme boli veľmi úspešní - a samozrejme aj odmenení. 
                                         
   Bližšie informácie o činnosti a aktivitách tejto organizácie sa dozviete z ich webovej stránky https://stromzivota.sk
 

   Školský rok 2018/19: 

   Naši Stromáčikovia už usilovne v septembri pracovali na prvej aktivite vyhlásenej organizáciou Strom života - KAMENNÍ KAMARÁTI. Tvorili z kamienkov a kameňov rôzne chrobáčiky, pavúčiky,či žabky,lienky... Ako sa im to podarilo si budete môcť pozrieť na stránke Stromu života, kde budú zverejnené fotografie z tejto aktivity (kliknúť na hornej lište - "Som učiteľ - Stromáčikovia").