Školský poriadok

              

                                              

 

 

 

má v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti postavenie chránenej osoby