AKCIE                                                                      

Predplavecká príprava (5./2019)

    Každoročne realizujeme predplaveckú prípravu predškolákov v Škole plávania Ariela v Leviciach. Detičky správnemu nácviku techniky plávania učí pani inštruktorka, ktorá "plávanie" obohatila rôznymi hrami vo vode s využitím pomôcok a hračiek do vody. Radosť z kúpania dokazujú fotografie vo fotogalérii.

                                              

Medzinárodný deň mlieka (5./2019)

     Deň mlieka je oslavou mlieka a mliečnej výživy. Odkiaľ k nám prichádza, čo všeličo je z mliečka sme sa nielen rozprávali, ale si aj vyskúšali ako sa doja kravičky, pripravili sme mliečne pochúťky a samozrejme ochutnali dobroty priamo z "obchodíka" v našej škôlke. 

 Chutilo nám veľmi! Veď už aj škôlkári vedia, že vďaka mliečku budú mať silné kosti a zdravé zúbky.

                                                           


Deň matiek (12.5.2019)

 druhá májová nedeľa už tradične patrí našim mamám. Deň matiek je špeciálny čas  povedať našim mamám ako ich radi máme, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu lásku a vďačnosť.  Deti z MŠ a ZŠ to vyjadrili veršíkmi, tančekmi, piesňami v kultúrnom programe venovanom všetkým mamám. Ďakujeme mamy!

                                                     

Stavanie "májky" (30.04.019) 

S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov, ktoré sú symbolom viťazstva jari nad zimou, života nad smrťou a znovu sa obnovujúcej prírody a lásky. Tradične si "májku" staviame aj v MŠ, aby sme oslávili príchod jari, lásku ku všetkým. Na výzdobe sa podieľajú deti viazaním mašlí. Tento zvyk sme dodržali a zralizovali deň pred prvým májom. Opekačku, ktorá býva súčasťou stavania májky, nám počasie nedoprialo, musíme si počkať na teplé lúče slnka, na ktoré sa všetci už tešíme.
                                                                

Vynášanie Moreny (05.04.2019)

    Ku každoročnej tradícii v našej MŠ patrí vynášanie Moreny - dva týždne pred Veľkou nocou. Bola to obyčaj u našich predkov, ktorá mala urýchliť koniec vlády zimy - Moreny a následne privítať jar. Zachovať a šíriť zvyky  predkov  v našom regióne je  cieľom a zároveň plnením edukácie. Morenu sme "vyniesli" do rieky, podľa zvykov podpálili a  hľadeli ako ju unáša rieka ďaleko preč. Od tohto dňa dúfame, že  nás budú zohrievať teplé lúče slniečka.
                                                     

Bábkové divadlo (28.03.2019)

     Marec - mesiac knihy sme si pripomenuli o.i. pozvaním bábkového divadla Lienka, ktoré sa predstavilo Veselou rozprávkou. V rozprávke vystupovali krásne bábky z lipového dreva - marionety, ktoré pre deti boli novým zážitkom. Do deja rozprávky bábky zapojili  deti, divadielko bolo zaujímavejšie, z čoho nepochybne najväčšiu radosť mali deti.
                                                              

Exkurzia v knižnici (27.03.2019)

      Už tradične sa  mesiac marec spája s mesiacom knihy. Deťom ho pripomíname prostredníctvom rôznych edukačných činností, v ktorých dominujú knihy, zážitkové učenie a neodmysliteľne aj organizovanie exkurzií do knižníc. S predškolákmi sme zrealizovali exkurziu do Mestskej knižnice vo Vrábľoch. Pútavou metódou deti objavovali svet výroby papiera, cez tlačiareň, prácu spisovateľa, ilustrátora až po výrobu knihy. 
                                                               

Deň vody (21.03.2019)

    V škôlke sme si pripomenuli Svetový deň vody hravou formou - zábavným predpoludním, v ktorom hlavným prostriedkom bola VODA. Najskôr sme sa s deťmi rozprávali o tom, aká je voda vzácna a potrebná pre život nás všetkých, zhotovili sme plagát s dažďovými kvapkami, súťažili vo "fúkaní" bublín, pití vody s citrónom, v prelievaní vody do nádob, pozorovaní pokusov s vodou...Deti sa navzájom povzbudzovali, držali palce svojim kamarátom, tlieskali,zabávali sa, ale i čo to naučili.

                                                              

                       

Návšteva v 1. triede ZŠ (22.03.2019)

  S budúcimi - už čoskoro - prvákmi sme sa zúčastnili na vyučovacej hodine v 1. triede v ZŠ. Deti zažili skutočné vyučovanie so svojimi kamarátmi, ktorí sedia už v školských laviciach a predvedli sa im, čo sa  naučili. Aj našich  škôlkárov pani učiteľka "vyskúšala", čo všetko sa naučili v MŠ. Úlohy zvládli na jednotku, do školských lavíc môžu zasadnúť od budúceho školského roka. Budeme všetkým držať palce! Ako spomienku - na vyučovaciu hodinu - si každý predškolák odniesol pamätný list s obrázkom a drobnou sladkosťou.

                                                        

 

KARNEVAL (21.02.2019)

     K fašiangovému obdobiu patria masky a zábava. A tak to bolo aj v našej škôlke. Deti od rána prichádzali do škôlky v karnevalových maskách,       každé stvárňovalo obľúbenú postavičku z rozprávky, alebo z príbehu. Škôlkou rozvoniavali tradičné fašiangové šišky, ktoré boli pochúťkou počas   karnevalu. Rôzne súťažné hry, tanec a veselá zábava sa prelínali celým dopoludním. Ďakujeme rodičom za spoluprácu na príprave masiek pre svoje deti.
                                             
                                             
 

Vianočná besiedka (19.12.2018)

 

   - na slávnosť pri vianočnom stromčeku sa deti tešili , aby predviedli svojim rodičom, čo si pre nich pripravili spolu s pani učiteľkami. Srdcia svojich blízkych potešili najmenší básničkami,  tančekami. Staršie deti zahrali divadielko O deduškovej rukavičke, predstavili sa s pásmom PERINBABA A POMOCNíCI ANJELíCI, dievčatá - snehové vločky tancovali, malí baletníci baletili so závojom. So svojim krátkym programom vystúpili "angličtinári"aby predviedli,čo všetko sa naučili po anglicky. Spoločnou piesňou VIANOCE...sme sa rozlúčili a zaželali šťastné a veselé!                   

                                                            


VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE (5.XII.2018)

Naša škôlka sa v predvečer príchodu Mikuláša zmenila na veľkú tvorivú dielňu, v ktorej deti spolu so svojimi rodičmi maľovali, lepili, vystrihovali, zhotovovali  vianočné ozdoby, ozdobovali medovníčky. Spoločne sme všetci - ale hlavne deti- čakali na príchod Mikuláša, ktorý obdaril sladkosťami všetky detičky, nebojácne  recitovali básničky. Rozlúčili sme sa s Mikulášom a popriali šťastnú cestu, aby o rok zavítal k nám opäť.

                                   


Šarkaniáda (XI./2018)

 

K jeseni patrí zhotovovanie a šantenie so šarkanmi. V spolupráci s rodičmi deti zhotovili rôznych farebných šarkankov, ktorí zdobia interiér škôlky. Za snahu boli deti odmenené medailami. A že sa šarkankovia vydarili - môžete sa presvedčiť v našej fotogalérii.

 

                                                     

                                                                          

Koncert s Viktorom (19.10.2018)

    V hudobnom programe si deti vypočuli veselé pesničky, ktoré si aj zaspievali, zoznámili sa s rôznymi zvieratkami,napodobňovali ich hlasy a pohyby,spolu s ujom Viktorom sa s chuťou vyšantili.
                                                
 

Triedenie odpadu (25.10.2018)

    ELOKOS - organizácia zodpovednsti výrobcov prostredníctvom Levio.sk - poriada environmentálne vzdelávacie aktivity aj pre deti MŠ. Zažili to aj detičky v našej MŠ: vypočuli si rozprávku o Máčikovi, pomohli mu upratať odpad z lúky a správne ho roztriediť do farebných kontajnerov, Zopakovali si jednotlivé druhy odpadovktoré treba triediť v rámci zberu a to: papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky a biologický odpad. Naučili sa rozdiel medzi papierom a tetrapakom. Deti boli veľmi vnímavé a naučili sa rozdiely v materiáloch.Výučbový program "Do správneho koša" s praktickými ukážkami hravou formou predniesla a zároveň detičky zapojila do edukácie lektorka environmentálnej výchovy RNDr. Katarína Baťová PhD.

  

                                                                            

Mesiac úcty k starším (15.10.-19.10.2018)

    Z príležitosti úcty k starším sme týždeň v MŠ venovali všetkým dedkom a babkám prostredníctvom rôznorodých aktivít, súčasťou ktorých bolo aj zhotovovanie pozdravov pre babky a dedkov. Na záver týždňa sme navštívili sieň ľudových tradícií v Dome kultúry, kde nás privítala teta Eta. Svojim rozprávaním spomínala ako žili naši predkovia kedysi, deti sa oboznamovali s rôznymi pracovnými nástrojmi, videli ako sa kedysi ľudia obliekali,ako bývali,čomu sa venovali. A ako nás privítala? No predsa tak, ako nás vítajú naše babky a dedkovia-sladkosťou. Ďakujeme.
 
                                                                                   

Martinka v ríši rozprávok (3.10.2018)

 
     Bábkové divadielko DÚHA sa v našej škôlke predstavilo 
     - očarujúcim príbehom o neposlušnom dievčatku Martinke,ktorú pohltil svet televíznych animovaných rozprávok , pričom zabúda, že existuje aj krajší svet a to je láska k rodičom. Martinke sa splní želanie, a dostane sa do rozprávkovej krajiny Petra Pana, zažije s Petrom Panom a jeho kamarátmi Bubom a Klamkom veselé dobrodružstvá o hľadaní pokladu, lietania, ale aj poučné chvíle. Veselé chvíle so všetkými postavami zažili aj naši škôlkári.
                                 
 

    Týždeň zdravia (3.10 - 11.10. 2018)

 

 Prostredníctvom pestrých aktivít deti spoznávali svet vitamínov, učili sa rozlišovať zdravé a nezdravé potraviny,starať sa o svoje zdravie. Zahrali sa na maliarov, kuchárov, ktorých rúčky "vyčarili" len samé vitamínové "bomby".