AKCIE                                                                   

 

Vianočná besiedka (19.12.2018)

 

   - na slávnosť pri vianočnom stromčeku sa deti tešili , aby predviedli svojim rodičom, čo si pre nich pripravili spolu s pani učiteľkami. Srdcia svojich blízkych potešili najmenší básničkami,  tančekami. Staršie deti zahrali divadielko O deduškovej rukavičke, predstavili sa s pásmom PERINBABA A POMOCNíCI ANJELíCI, dievčatá - snehové vločky tancovali, malí baletníci baletili so závojom. So svojim krátkym programom vystúpili "angličtinári"aby predviedli,čo všetko sa naučili po anglicky. Spoločnou piesňou VIANOCE...sme sa rozlúčili a zaželali šťastné a veselé!                   

                                                            


VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE (5.XII.2018)

Naša škôlka sa v predvečer príchodu Mikuláša zmenila na veľkú tvorivú dielňu, v ktorej deti spolu so svojimi rodičmi maľovali, lepili, vystrihovali, zhotovovali  vianočné ozdoby, ozdobovali medovníčky. Spoločne sme všetci - ale hlavne deti- čakali na príchod Mikuláša, ktorý obdaril sladkosťami všetky detičky, nebojácne  recitovali básničky. Rozlúčili sme sa s Mikulášom a popriali šťastnú cestu, aby o rok zavítal k nám opäť.

                                   


Šarkaniáda (XI./2018)

 

K jeseni patrí zhotovovanie a šantenie so šarkanmi. V spolupráci s rodičmi deti zhotovili rôznych farebných šarkankov, ktorí zdobia interiér škôlky. Za snahu boli deti odmenené medailami. A že sa šarkankovia vydarili - môžete sa presvedčiť v našej fotogalérii.

 

                                                     

                                                                          

Koncert s Viktorom (19.10.2018)

    V hudobnom programe si deti vypočuli veselé pesničky, ktoré si aj zaspievali, zoznámili sa s rôznymi zvieratkami,napodobňovali ich hlasy a pohyby,spolu s ujom Viktorom sa s chuťou vyšantili.
                                                
 

Triedenie odpadu (25.10.2018)

    ELOKOS - organizácia zodpovednsti výrobcov prostredníctvom Levio.sk - poriada environmentálne vzdelávacie aktivity aj pre deti MŠ. Zažili to aj detičky v našej MŠ: vypočuli si rozprávku o Máčikovi, pomohli mu upratať odpad z lúky a správne ho roztriediť do farebných kontajnerov, Zopakovali si jednotlivé druhy odpadovktoré treba triediť v rámci zberu a to: papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky a biologický odpad. Naučili sa rozdiel medzi papierom a tetrapakom. Deti boli veľmi vnímavé a naučili sa rozdiely v materiáloch.Výučbový program "Do správneho koša" s praktickými ukážkami hravou formou predniesla a zároveň detičky zapojila do edukácie lektorka environmentálnej výchovy RNDr. Katarína Baťová PhD.

  

                                                                            

Mesiac úcty k starším (15.10.-19.10.2018)

    Z príležitosti úcty k starším sme týždeň v MŠ venovali všetkým dedkom a babkám prostredníctvom rôznorodých aktivít, súčasťou ktorých bolo aj zhotovovanie pozdravov pre babky a dedkov. Na záver týždňa sme navštívili sieň ľudových tradícií v Dome kultúry, kde nás privítala teta Eta. Svojim rozprávaním spomínala ako žili naši predkovia kedysi, deti sa oboznamovali s rôznymi pracovnými nástrojmi, videli ako sa kedysi ľudia obliekali,ako bývali,čomu sa venovali. A ako nás privítala? No predsa tak, ako nás vítajú naše babky a dedkovia-sladkosťou. Ďakujeme.
 
                                                                                   

Martinka v ríši rozprávok (3.10.2018)

 
     Bábkové divadielko DÚHA sa v našej škôlke predstavilo 
     - očarujúcim príbehom o neposlušnom dievčatku Martinke,ktorú pohltil svet televíznych animovaných rozprávok , pričom zabúda, že existuje aj krajší svet a to je láska k rodičom. Martinke sa splní želanie, a dostane sa do rozprávkovej krajiny Petra Pana, zažije s Petrom Panom a jeho kamarátmi Bubom a Klamkom veselé dobrodružstvá o hľadaní pokladu, lietania, ale aj poučné chvíle. Veselé chvíle so všetkými postavami zažili aj naši škôlkári.
                                 
 

    Týždeň zdravia (3.10 - 11.10. 2018)

 

 Prostredníctvom pestrých aktivít deti spoznávali svet vitamínov, učili sa rozlišovať zdravé a nezdravé potraviny,starať sa o svoje zdravie. Zahrali sa na maliarov, kuchárov, ktorých rúčky "vyčarili" len samé vitamínové "bomby".