Poďakovanie

Ďakujeme

     - rodičom za prípravu občerstvenia (sladké a slané koláčiky) na Deň otcov a Rozlúčku s predškolákmi (VI./2019)

-   p. S. Kramárovi za odstránenie a osadenie časti dreveného obkladu pieskoviska (IX./2018)

-   rodine Kocianovej za pravidelnú "dodávku" kancelárskeho papiera a výkresov.

 -   mamičkám za prípravu sladkého pohostenia na Deň otcov  a na Rozlúčku s predškolákmi (VI./2018).

 -   p. Kocianovi pri úprave školského dvora. (IV./2018).

 -   rodine Kruľákovej a rodine Korcsokovej za realizáciu mini záhradky na školskom dvore     (IV./2018).

 -   rodine Koistovej za sponzorský dar pre deti pod vianočný stromček (XII/2017).

 

    Úprava školského dvora (XI./2017)

 
          Ďakujeme oteckovi - p. Kocianovi- za ochotu a pomoc pri úprave školského dvora- roznášanie zeminy.
 

     Úprava školského dvora (VI./2017)

 
          Ďakujeme oteckom  detí - p. Bydlošákovi a p. Juhásovi,  za ich ochotu pri úprave a vyrovnaní terénu na školskom dvore.  

   Katarínska zábava (XI./2016)

 

    - ďakujeme rodičom a sponzorom za dary, ktoré venovali do tomboly na Katarínsku zábavu poriadanú radou školy a radou rodičov pri MŠ.                                                                                                                                                          

  Výsadba zelene (IX./2016)

  Ďakujeme p. Marošovi Záhorskému za darovanie okrasných drevín, ich výsadbou sme obohatili školský areál o ďalšiu zeleň.

     Kroje (VIII./2016)

   Z finančných zdrojov Nitrianského samosprávneho kraja zriaďovateľ MŠ - obec- získal dotáciu na  detské kroje. Zo získaných finančných prostriedkov MŠ zakúpila materiál na chlapčenské a dievčenské kroje, šitie krojov bolo realizované  prostredníctvom RŠ. Touto cestou ďakujeme zriaďovateľovi, Rade školy a p. Marcele Lintnerovej za finálny výsledok -  ušitie krojov v  počte 12 ks.

     Rekonštrukcia drevenej preliezky

     Ďakujeme miestnemu stolárovi  - p. Ľ. Kováčovi za rekonštrukciu preliezky.

    "Nová" materská škola (III./2015)

 
     Ďakujeme zriaďovateľovi MŠ, v zastúpení starostkou Ing. M. Dankovou za rekonštrukciu- vynovenie budovy - zateplenie strechy, budovy a realizáciu fasády. Škôlka po mnohých rokoch získala "nové šaty" a "rozsvietila sa" v zeleni parku.

Modernizácia materskej školy (X./20-VII./21)

Zrealizovaním prístavby a modernizáciou interiéru  sa môže MŠ po rokoch opäť pýšiť. Za realizáciu a ústretovosť  ďakujeme zriaďovateľovi obce - v zastúpení starostkou Mgr. M. Korčokovou

Veľká vďaka patrí personálu MŠ, ktorý zvládol upratovacie, zariaďovacie, ako i finálne "dizajnové" práce interiéru po rekonštrukcii.    

                                                                     Kreslené srdce stock fotografie, royalty free Kreslené srdce obrázky |  Depositphotos ®

                                                                                                                   Riaditeľka MŠ