Školské ovocie

    V školskom roku 2017/18 sa naša MŠ zapojila do programu školského ovocia, ktorého cieľom je podpora zdravého stravovania prostredníctvom konzumácie ovocia a ovocných štiav. Pravidelne v období od októbra do apríla dvakrát za mesiac deťom je privážané ovocie (jablká, hrušky, jablčná šťava). Školské ovocie je zabezpečené firmou Plantex,s.r.o, Veselé. Ovocie je so spolufinancovaním Európskej únie. V školskom roku 2018/19 bude ponuka pestrejšia - s doplatkom Obecného úradu v Novej Vsi nad Žitavou pre každé dieťa, ktorá potrvá do konca júna.