Školské ovocie

    V školskom roku 2017/18 sa naša MŠ zapojila do programu školského ovocia, ktorého cieľom je podpora zdravého stravovania prostredníctvom konzumácie ovocia a ovocných štiav. Pravidelne v období od októbra do apríla dvakrát za mesiac deťom je privážané ovocie (jablká, hrušky, jablčná šťava). Školské ovocie je zabezpečené firmou Plantex,s.r.o, Veselé pri Piešťanoch. Ovocie je so spolufinancovaním Európskej únie. V školskom roku 2018/19 bude ponuka pestrejšia - s doplatkom Obecného úradu v Novej Vsi nad Žitavou pre každé dieťa, ktorá potrvá do konca júna. 
V školskom roku 2021/22 pokračujeme naďalej v projekte, deťom bude 2x za mesiac poskytované spomínanou firmou ovocie a ovocná šťava.

Školský rok 2022/23

Program Školské ovocie prebieha aj v školskom roku 2022/23 - závozy ovocia budú  prebiehať  utorok, v párny týždeň .
Financovanie: 80% EÚ, 20% MPaRV SR.