AKCIE 2018/19

14.09.2016 21:39

  

 

 

 

        IX.  Plody jesene

 

          X. BD: Martinka v ríši rozprávok (Divadlo Dúha)           

              Týždeň zdravia

                

        XI.  Šarkan letí (v spolupráci s rod.)

               Deň MŠ - hudobno-výchovný koncert VIKTOR

                 

        XII.  Mikuláš v spolupráci so ZŠ

                 Predvianočná nálada (adventné tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi,

                 zdobenie  medovníkov,príchod Mikuláša))  

                 Vianočná besiedka

 

             I.  Ľadové kráľovstvo (stavanie zo snehu, snehové postavy)

                 Bábkové divadlo

 

 II.  Fašiangy Turíce, pečenie šišiek

       Karneval ( v spolupráci so ZŠ, OÚ)

       

             III. Rozprávková krajina (exkurzia - mestská knižnica Vráble a ŠK v ZŠ)

                   Bábkové predstavenie 

                   Prváčikovia (otvorená hodina v 1. triede ZŠ)

                   Modrý deň (Svetový deň vody - 22. 03.

 

            IV. Vynášanie Moreny (5.4.)

                 Deň zeme – 22.04. (aktivity )

                 Včielky robotníčky (beseda so včelárom)

                 Horí, horí! - nácvik evakuácie

                Život na farme (exkurzia na rodinnú farmu)

 

             V. Sadíme máj (stavanie májky, opekačka)

                  Deň matiek – kultúrny program

                  Mliečny deň (MDM - 14. 05.)

                  Predplavecká príprava predškolákov

               

           VI.   MDD 

                  Deň otcov (v spolupráci s rodičmi)

                  Rozlúčka s predškolákmi

—————

Späť