AKCIE 2017/18

14.09.2016 21:39

  

 

 

 

        IX.  Plody jesene, výstava ovocia a zeleniny           

             

         X. Úcta k starším – kultúrny program

               Deň jablka ( Deň zdravej výživy - 16. 10.)

                

        XI.  Šarkan letí (v spolupráci s rod.)

               Deň MŠ

               Športom ku zdraviu (návšteva telocvične v ZŠ)

                              

        XII.  Mikuláš v spolupráci so ZŠ

                 Predvianočná nálada (adventné tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi,

zdobenie  medovníkov)  

                 Vianočná besiedka

 

             I.  Ľadové kráľovstvo (stavanie zo snehu, snehové postavy)

                 Zimná olympiáda

                 Bábkové divadlo

 

 II.  Fašiangy Turíce, pečenie šišiek

       Karneval ( v spolupráci so ZŠ, OÚ)

       

             III. Rozprávková krajina (exkurzia - mestská knižnica Vráble a ŠK v ZŠ)

                   Bábkové predstavenie "O drakoch a princeznách" (OZ Klokanček)

                   Morena, Morena (16.03.)

                   Modrý deň (Svetový deň vody - 22. 03.)

 

           IV. Prváčikovia (návšteva v 1. ročníku ZŠ)

                 Lesná obora (Vieska nad Žitavou)

                 Deň zeme – 22.04. (aktivity na školskom dvore,výsadba)

                 Horí, horí! - nácvik evakuácie

 

             V. Sadíme máj (stavanie májky, opekačka)

                  Deň matiek – kultúrny program

                  Mliečny deň (MDM - 16. 03.)

                  Predplavecká príprava predškolákov

               

           VI.  MDD 

                  Olympiáda

                  Deň otcov (v spolupráci s rod.)

                  Život na farme - exkurzia na rodinnú farmu Mašekov mlyn

                  Rozlúčka s predškolákmi

—————

Späť